Kalender

 

Her er en samlet oversigt over de pt. planlagte fælles arrangementer i regi af A3A. Møderne i de enkelte studiegrupper fastlægges af studiegrupperne. Oplysninger om disse møder kan fås ved henvendelse til kontaktpersonen, der fremgår af oversigten over studiegrupper.

A3A's normale mødested:
 

 

  Kildeskovhallen,

  Adolphsvej 25,

  2820 Gentofte, 

  Mødesalen

  indgang F

 

 

 

 

 

 

Kalender 2022


 


Mandag 3. oktober kl. 15

 

 Cowi - historien om en dansk erhvervssuces v/Klaus Ostenfeld

Historien om, hvordan COWI udviklede sig fra en lille en-mandsvirksomhed til en global rådgivervirksomhed.

Efter at have arbejdet i udlandet i seks år vender den unge ingeniør Christen Ostenfeld tilbage til sin hjemby København i 1930. Den 29-årige mand, som var fuld af kreativitet, etablerede sin virksomhed i en lille lejlighed i arbejderkvarteret Vesterbro i København.

Historien fortælles af Klaus H. Ostenfeld, som har en fortid med mere end 40 år hos COWI, hvoraf de sidste 8 år var som global koncernchef, samt 7 år i udenlandske selskaber, hvor han satte sit præg på det danske brolandskab som ganske få.


Lørdag 12. november kl. 10.15-14.45

 

 Temadag med Folkeuniversitetet: Trivsel og mental sundhed

På denne temalørdag vil der være fokus på børn og unges trivsel og mentale sundhed. Hvordan spiller sociale relationer ind i børn og unges trivsel? Hvordan kan voksne skabe modvægt til påvirkningen fra kammerater? Hvad presser unge i dag? Hvordan skabes de nødvendige frirum, der kan højne trivslen?

Med afsæt i igangværende undersøgelser, aktuelle sundhedsprofiler, specifikke erfaringer og aktuelle bogudgivelser vil Bjørn E. Holstein, John Aasted Halse og to repræsentanter fra Dansk Ungdoms Fællesråd belyse dette samfundsrelevante og højaktuelle emne fra hver deres faglige ståsted.

Yderligere information og tilmelding til Folkeuniversitetet på:

https://www.fukbh.dk/program/sundhed-og-psykologi/sundhed/temalordag-trivsel-og-mental-sundhed-blandt-born-og-unge

Sted: Søndre Campus, Emil Holms Kanal 2-8, 2300 København S, lokale 23.0.50
Pris: 625 kr. (inkl. forplejning)


Onsdag 30. november

 

 Et langt liv i politik – hvorfor overhovedet blande sig? v/Lise Hækkerup
Lise Hækkerup vil i sit indlæg fortælle om, hvordan det er at blive valgt til Folketinget, hvordan sker det, og hvorfor ryger man ud igen. Lise Hækkerup vil også komme ind på aktuel politik, og stiller bl.a. spørgsmålet, om det alene er en politisk profil, der kan skabe et parti, selv uden politisk budskab? Et andet spørgsmål er, hvorfor der er så mange løsgængere i dag i modsætning til tidligere? Hvad er pressens rolle? Andre aktuelle inden- og udenrigspolitiske spørgsmål bringes op.

Lise Hækkerup har repræsenteret Socialdemokratiet i Folketinget 1990-94, 1998-2001 og igen fra oktober 2004, hvor hun indtrådte efter Karen Jespersens mandatnedlæggelse indtil valget i februar 2005. Lise Hækkerup har desuden været medlem af Frederiksberg kommunalbestyrelse i 8 år.

Tilmelding til: Kjeld Kragelund helst på e-mail: a3alder@gmail.com, ellers på tlf. 2124 2326.